TUNGKOL SA AMIN

AgroNano Inc.

Ang AgroNano Inc. ay isang kumpanya na tuloy-tuloy na nagsasagawa ng “Pagsasaliksik at Paglikha, Teknolohiya, Pagtuklas ng mga Pagbabago” nakatuon sa paglikha ng episyente at supisyenteng enerhiya sa antas ng molekula (molecular), selyula (cellular) at istrukturaang atomiko ng anumang bagay base sa pagsasanib lakas at kuneksyong nukleyar at molekula sa pamamagitan ng paggamit ng nano o pinaliit na teknolohiya (nanotechnology. Ang naging resulta ay tinatawag na Philippine Atovi Technology na para sa paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman, at iba pa na nakatuon sa buhay na selyula. Ang teknolohiya ng Atovi ay nakadisenyo upang lalong mapaghusay ang paglusaw at pagkuha ng sustansya mula sa pakain at mapabilis na tumalab ang gamot o medisina,na walang maiiwang latak ng mga ito sa selyula kahit pa ginamitan ng antibiotic ang hayop. Sinusuportahan din naman ng AgroNano Inc. ang paglitaw ng mga praktikal na teknolohiya na makakatulong sa mga magsasaka upang tumaas ang kanilang produksyon at ang kita.

MISYON

Ang makapagbigay ng mataas na kalidad na produkto na malilikha mula sa kakaibang praktikal na mga teknolohiya na makapagpapaganda ng gawain ng mga nabubuhay na nilalang at suportahan ang pagpapanumbalik ng maayos na kapaligiran, habang tinuturuan, sinusuportahan at inaalalayan ang mga nasa agrikultura para masulit ang mga gastusin, mapataas ang kita at produksyon, at mabawasan ang mga maitatapong dumi/basura.

BISYON

Maging sandigan ng magsasaka sa buong mundo (pagdating) sa pagsulong at mga pagbabago sa industriya ng agrikultura, at magkaroon ng alalay na mapagkukunan ng ligtas na pagkain.

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.