TUBO

1/3
PAKINABANG SA PAGGAMIT NG ATOVI SA TUBUHAN:

  • Mas malalaki at mabibigat ang tubo na makukuha.

  • Iba ang sarap ng tamis ng katas nito.

  • Mabilis tumubo at lumaki ang tanim at matibay sa fungus.

PAANO GAMITIN ANG ATOVI SA TUBUHAN:

  • Una sa lahat ay pumili ng lugar na gagawing taniman ng tubo. Kailangan ay lugar na mababaw lang ang "water table" o kaya ay malapit sa tubigan. Kung wala ay maari pa rin namang magtanim nito ngunit gagawin lamang madalas ang pagpapatubig dito.

  • Ihandang mabuti ang lupa. Ipaararo, pulbusin, bungkalin. Ang mahalaga ay gawin itong buhaghag upang makalaki ng maayos ang ugat. Kapag nakakalaganap nang husto ang ugat (rooting system), nakakalaki ng husto ang pananim dahil nakukuha nito ang maraming sustansya na nasa lupa. Linisin ang paligid at alisin ang mga sukal o basura. Gawing malinis palagi ang taniman para iwas sa paninirahan ng iba't ibang mapansinsalang insekto. Kung malalagyan ng dumi ng hayop ang lupang taniman ay mas makakabuti.

  • Maaring magtimpla ng 1 kilong Atovi sa bawat isang drum na tubig. Kasya na ito sa isang ektaryang taniman. Haluin at ito ang magagamit na pang-dilig sa bawat butas o “planting hole”. Kung isasalain sa kanpsack sprayer, salain muna upang di bumara sa sprayer ang anumang latak.

  • Ayusin ang mga butas na pagtatamnan ng tubo. Hawiin o i-ahon ang lupa sa magkabilang gilid upang pagkalagay ng tubo ay ito rin ang lupang ibabalik na pantabon sa itinanim. Maglagay ng abono na 14-14-14 NPK sa bawat butas at bahgyang tabunan ng manipis na lupa at saka diligin ng tubig na may Atovi.

  • Ihanda ang pananim na putol-putol na tubo o “tubers/setts” (planting materials). Ito ay ibabad sandali sa Atovi sa loob ng 10 minuto. Kung ibababad sa Atovi, ay magtimpla lang ng 1 kilo Atovi sa isang drum na tubig. Ang pinagbabaran ay maaring gamitin pa rin na pandilig sa taniman. Hindi ito nasisira o napapanis. Pagkatapos ng pagbababad ay maari na itong itanim.

  • Habang lumalaki o tumataas ang tubo, patubigan ang taniman na may kasamang Atovi at Urea (46-0-0) at Phosporous (0-20-0). Kung walang 0-20-0 ay palitan ito ng 14-14-14. Gawin ito isang linggo pagkaraan ng pagtatanim. Ang pagtitimpla ng Atovi sa tubig ay : 1 kilo Atovi kada 160-200 litro ng tubig. Ang susunod na aplikasyon ng atovi ay buwanan (monthly) na kasabay ng aplikasyon ng complete fertilizer (14-14-14). At kung makakabili ng "micronutrients" o trace elements ay mas maganda na maglagay nito sa taniman kahit minsan lang upang hindi maging sakitin ang pananim. Ito ay pinagsama-samang maliliit na sustansya tulad ng boron, zinc, manganese, molybdenum, iron, copper at marami pang iba..ngunit malaki ang bahagi sa nutrisyon ng tanim.

  • Dalawang buwan bago maging magulang ang tubo, huwag kalimutang maglagay ng muriate of potash (0-0-60) upang maging matamis nang husto at makatas ang tubo.

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.