PUNONG SAGING

1/3
PAKINABANG SA PAGGAMIT NG ATOVI SA TANIMAN NG SAGING:

 • Kung sa simula pa lang ng pagtatanim ay ginagamit na ang Atovi ay matibay sa sakit na dulot ng virus, fungus at bacteria ang mga punong saging.

 • Maraming bunga ang mailalabas.

 • Madaling makarecover sa sakit kung ang buong puno hanggang sa root system sa lupa ay malalagyan ng Atovi.

 • Mabilis magparami ng seedlings na Tissue Culture.  Matibay pa at less ang mortality sa mga seedlings dahil nagagawang labanan ng technology ang contamination.

PAANO GAMITIN ANG ATOVI SA TANIMAN NG SAGING:

 • Paghahanda ng Lupa

Ang lupang taniman ay kinakailangang mababaw ang water table. Maghukay sa lupa ng 2 piye na lalim at 1 piye ang luwang. Lagyan ng dumi ng hayop na ginamitan ng Atovi ang bawat butas hanggang kalahati...o bumili ng dumi ng hayop at ispreyan ito ng Atovi (1 kutsarang atovi sa 4 litrong tubig).Tapos ay tabunan ng lupa at haluing mabuti.

 • Pagtatanim

Ispreyan mabuti ng tubig na may 1 kutsarang (10 grams) Atovi kada 4 litro ng tubig ang kabuuan ng suhi. Maglagay ng layo na 2-3 metro o 5-7 metro, depende sa uri ng saging. Alisin ang mga damo para walang kaagaw sa pataba ang puno at para magkaroon ng magandang sirkulasyon ng hangin sa lupa. Ang panahon ng pagtatanim ay depende sa klima at patubig. Mas maganda ang tubo ng saging kung itanim sa tag-ulan o bago mag-tag-ulan. Ngunit maaring magtanim sa lahat ng panahon kung may sapat namang patubig.

Para sa magandang paglaki at pamumunga ng saging, panatilihin ang tatlong puno sa bawat kumpol ng saging. Alisin ang mga suhi na sumobra sa tatlo sa bawat kumpol at puwedeng ilipat-tanim. Alisin din lahat ng dahon mula sa suhi para ang “focus” o atensyon ng tanim ay nasa paglaganap ng ugat.

 • Pag-aabono at pagpapatubig

Mabilis tumubo ang saging at ito ay namumunga 10 buwan hanggang 1 taon mula pagtatanim. Makakatulong na maglagay ng 1 toneladang dumi ng baboy o manok kada ektarya, na mula sa hayop na ginamitan ng Atovi.

Sa pagpapatubig naman ay huwag magkukulang dahil matatagalan ang pamumunga ng puno, hindi maganda ang kalidad ng bunga at maari ding mamatay ang tanim.

Huwag kalimutang magpataba at least isang beses sa isang buwan, lalo na kapag malapit nang magsimulang magbunga ang puno. Obserbahan din ang mga dahon. kapag kakaunti lang ang dahon (wala pang sampung dahon), matagal lumaki ang mga bunga. Ang kakulangan ng mga dahon ay senyales na kulang ang puno ng tubig at ng pataba na nitrogen tulad ng 20-0-0 o kaya ay 46-0-0.

Pitong (7) araw pagkatanim, at buwan-buwan (monthly) hanggang sapitin ang ikatlong buwang gulang ng puno - regular na maglagay ng abono na 14-14-14 at micronutrients sa kabuuang dami na 50 gramo bawat tanim/puno.

Pagsapit ng ika-apat na buwan hanggang sa mamunga - maglagay ng abono kada buwan ng 14-14-14, 46-0-0 at 0-0-60 - sa kabuuang dami na ½ kilo bawat puno. Ang pataba na potassium (0-0-60) ay nakakatulong para sa mabilis na pagpapabunga.

 • Pruning o Pagpupungos

Putulin at alisin ang mga natuyong dahon upang hindi dumami ang insekto na maninirahan dito.

 • Sa tuwing maglalagay ng abono (fertilizer) kada buwan ay ipasunod na ilagay ang Atovi sa pananim (1 kutsarang Atovi kada 4 litrong tubig). Ang aplikasyon ng Atovi ay sa pagitan ng ika-4:00 ng hapon hanggang ika-6:00 ng gabi upang malamig ang panahon. Mas mainam na ipangdilig sa puno ang Atovi habang mababa pa ito upang malabanan ang posibleng pagkakasakit. Mas mainam kung magagawa ding isama na ispreyan ng Atovi ang ilalim ng mga dahon.

 • Makalipas ang anim (6) na buwan ay makikita na ang paglabas ng bulaklak. Tanggalin ang puso ng saging kapag lumiko pataas ang pinakahuling piling nito.

 • Pag-aani

Ang saging ay maaring anihin na berde ang kulay ng balat kung ang mga bunga ay punong-puno na. Sa lakatan at latundan, puwede na anihin kapag hindi na masyadong klaro ang mga anggulo. Ang saging ay mahihinog mga 1-2 linggo mula pag-ani. Ang bilang ng araw mula pamumulaklak ay puwedeng basehan ng araw ng pag-ani.

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.