PUNONGKAHOY SA KAGUBATAN AT BUNDOK

Ang pangunahing kalaban ng punongkahoy sa kagubatan at bundok ay mga “defoliators”. Sila ang nga insekto na kumakain ng dahon (leaves or needles) ng mga forest trees. Nasasaktan ng mga insektong ito ang puno dahil inaalis nila ang chlorophyll na parte ng puno na responsable sa “photosynthesis”, isang proseso kung saan ang light energy ay nakukuha ng puno para makapagluto ito ng pagkain at enerhiya. Habang may mga puno na nakakayanan na malagasan ng dahon, hindi naman ito madalas at tuloy-tuloy na nangyayari. Ang pagkalagas o pagkawala ng maraming dahon ay nakakapagpa-stress sa puno at kapag stressed ang puno ay nagiging madali tuloy na sila ay atakehin ng insekto at sakit dahil nanghihina sila.  Ang paulit-ulit na pagakabawas ng mga dahon ay nakakapatay ng puno. 

1/3

Ang pag-iwas sa pinsala na hatid ng insekto at ang pagkontrol sa mga ito ay nagsisimula sa pagasasagawa ng “good forest management practices” o kasanayang tama upang maging malakas at malusog ang puno.

Ang malusog na puno ay hindi gaanong sinisira ng mga insekto kumpara sa puno na nanghihina o may sakit na puno. Ilan sa mga mapaminsalanag insekto na umaatake sa forest tree ay caterpillar (moth species) at bark borers. 

PAANO GAMITIN ANG ATOVI SA MGA PUNONGKAHOY SA KAGUBATAN AT BUNDOK (FOREST TREES):

  • Sa paghahanda ng lupang taniman, lagyan ng dumi ng hayop o kaya ay ng 14-14-14 (complete fertilizer) ang lupa, lalo na ang mismong hukay  (planting hole) na pagtataniman ng puno Pasundan ng dilig. 1 litrong tubig na may atovi sa bawat butas. 

  • Timpla: 1 kg. Atovi  sa  1 drum ng Tubig 

  • Ispreyan din ng tubig na may Atovi ang pantanim (seedlings) bago ito itanim. 

  • Pagkatanim ay magdilig uli ng Atovi sa puno linggo-linggo (weekly for 1 month) hanggang apat na beses. 

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.