Ang Nano-basemix ay isang makabagong teknolohiya na naka-base sa e-potentials ng mga atomic particles, nilikha ng Philippine Team Atovi para maihalo sa feed formulation o pakain sa mga hayop upang anuman ang kulang na sustansya sa ipinakakain sa hayop ay mapunuan nito (NBM), nanggaling man ang pakain mula sa sariling pananim, binili ng mura sa lugar, kinolektang kaning-baboy, o commercial feeds man. Ang nano-basemix ay magbibigay ng malaking katipiran sa halaga ng pakain (cost of feeds).

Nano-Basemix Technology (NBM) for Feed Formulation

NANO-BASEMIX

PAKINABANG SA PAGGAMIT NG NBM:

 • Pinabibilis ang paglaki at pagbigat ng alagang hayop kaya mas maagang maibebenta.

 • Nababawasan ang malaking porsyento ng baho ng dumi ng hayop.

 • Napupunuan nito ang mga kakulangan sa nutrisyon sa pakain. Ang taglay na sustansya (nutrient content) ng nano-basemix ay mas mataas sa aspeto ng protina at enerhiya kumpara sa ibang basemix, at ito ay maaaring ihalo sa pakain (ration) ng iba’t ibang hayop.

 • Mas kaunti ang konsumo sa pakain kaya nakakabawas sa gastusin (feed cost).

 • Makakakuha at magagamit agad bilang organikong abono ang dumi ng hayop dahil wala na itong ammonia.

 • Sa mga paitlugin, napapataas pa lalo ang Egg Production at napapahaba mula 2 hanggang 3 ½ years ng pangingitlog.

 • Nababawasan ang mga “luno” na itlog (soft-shelled), at sa halip ay maoobserbahan ang kapal ng Egg Shell.

 • Maganang kumain ang alaga.

 • Sa inahing baboy, mas marami ang inilalabas na gatas.

 • Madaling makagawa ng sariling  “feed formulation” (pakain/feeds) na ang sangkap ay kung ano ang meron sa kapaligiran.

 • Mas tiyak ang kalusugan ng alaga.

PAANO NAGTATRABAHO ANG NBM SA LOOB NG KATAWAN NG HAYOP:

Nano-Basemix awaits the right message from the krebb through the cells on what kind of micropotential energy is needed, which is lacking from the feeds given to the animals. Through the electromagnetic field strength, Nano-Basemix will magnetize any particles available in the animal body derived from the air, water and other ingredients in the feeds and bind them altogether to reconfigurate as feed formulation.  The process is called “intermolecular interaction” or molecular bonding.  After reconfiguring the kind of energy to produce as feed formulation to stabilize everything, regeneration follows.

MGA HALIMBAWA NG MGA FEED FORMULATION NA MAARING GAYAHIN:

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.