MAIS

Ang mais ang pumapangalawa sa bigas bilang pangunahing produkto o pananim sa bansa. Dati, ang mahal na halaga ng binhi at abono ang pasanin ng maraming magsasaka. Ngayon ay halaga na ng pestisidyo o gamot laban sa mga insektong naninira ng pananim at mababang kalidad ng inaaning mais ang problema dahil sa mahigit dalawampung (20) insekto na sumisira sa buong panahon ng pagtatanim ng mais. 

Ang nagagawang tulong ng Atovi sa tanim na mais ay pinataas ang populasyon ng mga beneficial microorganisms sa lupa na katuwan ng tanim sa pagpoproseso ng mga sustansya na nasa lupa, pinalalakas ang tanim upang makuha nito at mapakinabangan ang mga sustansya sa lupa at maitaboy ang mga mapaminsalang insekto sa pamamagitan ng singaw na inilalabas ng tanim pag ito ay malusog, pinalalaki ng mabilis ang tanim, inagawang siksik ang kabuuang istruktura ng tanim para hindi masira ng mga insekto, mas maraming hanay ng butil ng mais, matibay na resistensya ng pananim laban sa sakit, at pinatataas ang ani. 

1/3
PAKINABANG SA PAGGAMIT NG ATOVI SA MAISAN:

 • Naiiwasan ang bungi na mais. Ito ay punong-puno hanggang dulo.

 • Mas malalaki ang butil ng mais o kernels at maging ang bawat puso.

 • Mabilis lumaki ang puno kaya maaga magbunga at mag-ani.

 • Siksik ang cellular structure ng bawat bahagi ng puno kaya hindi namamahay ang mga mapaminsalang insekto. Ito ay aalis din dahil magugutom.

 • Ang fertilizer o abono na inilalagay ay mapapakinabangang lubos ng tanim kaya malusog ang mga puno at matibay sa sakit.

 • Kung ang mais ay maituturing na may GMO o genetically modified organisms, mababago ng Atovi technology ang DNA code ng binhi at unti-unti ay maibabalik na ito sa normal o orihinal na kalagayan.

 • Karamihan ng buto ngayon ng mais na pananim ay binalutan o fungicide treated bilang proteksyon sa amag. Kapag nababad na ito sa Atovi, ipa-flush out ng technology ang chemical component na nakapasok sa butil at palalakasin ang binhi para matibay sa fungus

PAANO GAMITIN ANG ATOVI SA MAISAN:

 • Gumamit ng magandang uri ng buto na pinili mula sa naunang pananim na mais. Dapat ay walang sakit at may 95-98% na pagtubo (germination rate).

 • Ihanda ang lupa. Bago mag-araro ay maaaring maglagay sa bawat ektarya ng 1-2 toneladang dumi ng Manok o dumi ng Baboy na mula sa Hayop na ginamitan ng Atovi. Gawin ang tamang pag-aararo at pagsusuyod para maging buhaghag ang lupa at mamatay ang damo.

 • Bungkalin ang lupa ng 16 sentimetro (16 centimeters) na lalim para makalaki ang ugat at mabilis lumaki ang puno. Sa ganitong paraan din ay mababawasan ang problema sa pagdami ng damo sa taniman.

 • Pasadahan ng spray o dilig ng tubig na may Atovi (8 kutsarang Atovi ihalo sa 16 na litrong tubig. Haluing mabuti at salain upang hindi bumara sa knapsack sprayer ang latak ng Atovi. Isalin sa sprayer). Ispreyang mabuti ng Atovi ang lupa upang maalis ang asim (acidity) at alat (salinity) ng tanimang bukid. Ang latak ng Atovi ay ilagay lang sa bukid. Bukod dito ay mapaparami pa ng Atovi ang mga good bacteria sa lupa na tumutulong sa halaman sa “assimilation” ng nutrients.

 • Simulan ang paggawa ng furrows o umbok ng lupang pagtataniman ng buto na may distansya na 70-90 sentimetro. Kung may nakasulat sa pakete ng buto na binili, ay mas mabuti na ito ang sundin pagdating sa distansya.

 • Maglagay ng pataba sa bawat “planting hole” o butas na pagtataniman ng buto. Bawat ektarya ay makapaglalagay ng 4 na sako ng complete fertilizer (14-14-14). Tabunan ang pataba ng 2 sentimetrong kapal ng lupa at pagkatapos ay ispreyan ang itinabon na lupa ng Atovi. (8 tbsp per 16 litro ng tubig.)

 • Kunin ang buto o butil na pantanim at ibabad ng 15 minuto sa tubig na may Atovi upang magising ang binhi at maging malakas (vigorous seeds) para magsitubo silang lahat. Ang ratio ng pagbababaran na Atovi ay 1 tbsp Atovi sa 2 na litrong tubig. Kapag natapos na ang pagbabad ng buto, ay itanim na ito sa lupa…at ang Atovi naman na pinagbabaran ng buto ay idilig sa tanim.

 • Magtanim ng 2-3 buto kada tumbok ng lupa kung open-pollinated variety ang binhi, ngunit kung hybrid seed ay 1 buto lang bawat butas ang itatanim. Itanim sa lalim na 2 ½ sentimetro, at tabunan ng lupa. Huwag kalimutang pasundan agad ng pagdilig ng tubig. Isang araw makalipas ang pagtatanim ay mag-obserba sa taniman at subaybayan ang mga langgam sa paligid.

 • Makalipas ang dalawang (2) linggo matapos ang pagtatanim ay maglagay ng abono at Atovi. Gawin ito sa pagitan ng oras na alas 4:00 pm hanggang 6:00 pm. Pataba sa bawat ektarya: 2 bag ng Complete Fertilizer (14-14-14) at 2 bag ng urea (46-0-0). Atovi: Magtimpla ng 8 kutsara (80 grams) ng Atovi sa 16 litro ng tubig at ispreyan o diligan ang puno. Tuwing makalawang linggo (every 2 weeks) ay mag-dilig o isprey ng Atovi sa inyong taniman sa pagitan ng 4-6 pm

 • Sa ika-28 araw matapos ang pagtatanim (days after planting-DAP), muling mag-abono: 2 bag ng complete fertilizer at 1 bag ng micronutrients (16 trace elements) kada ektarya.

 • Ispreyang mabuti ng Atovi ang mga bagong labas na buhok ng mais para magtuloy na maging butil. Samantala, sa panahon na ito ay inaasahan na ang unti-unting pagdating ng mga corn borer, ear worm at iba pa. Kung nais pa rin na gumamit ng mga nakasanayan na contact insecticide, ay maari pa ring gumamit nito ngunit huwag makakalimot sa regular na aplikasyon ng Atovi para mailabas ng bunga ang naiwan na latak ng lason mula sa mga kemikal na ipinang-isprey.

 • Sa ika-42 araw matapos ang pagtatanim, ibigay ang huling abono: 1 bag ng complete fertilizer (14-14-14) + 2 bag ng muriate of potash (0-0-60) kada ektarya.

 • Palaging tatandaan na sa tuwing maglalagay ng abono (fertilizer) ay malamig ang panahon at pasusundan ito agad ng sapat na pagpapatubig (irrigation). Mahalaga ang papel ng tubig sa mais para makalaki ang butil at ang bunga, at magkaroon ng katas. Ang Atovi ay palaging ibigay sa tanim sa pagitan ng 4-6pm para malamig ang panahon at mapakinabangan ng tanim.

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.