KAPE

Malaking hamon sa mga manananim ng kape ang mababang produksyon, mababang kita at hindi magandang kalidad ng coffee beans dahil sa mga sakit ,  mapaminslaang insekto at maling pangangasiwa ng taniman. Pinakamatinding kalaban sa taniman ay ang “berry borer” na sumisira ng bunga simula sa gamunggong laki ng butil ng kape, habang malaganap naman na sakit sa kapihan ay kalawang (rust). Tinatawag din itong oriental leaf disease. 

Upang kumita ang mga magsasaka, nakabubuting isama ang Atovi na napatunayang nagpapanatiling mabunga sa puno sa kabila ng kakulangan sa nailalagay na abono sa mga puno at sa nararanasan minsan na kalamidad, tulad ng bagyo. Ang teknolohiya ang maglalabas ng pinakamataas na uri ng butil ng kape sa buong mundo. 

1/2
PAANO GAMITIN ANG TEKNOLOHIYA SA PUNO NG KAPE:

Maghalo ng 1 kilong Atovi sa 1 drum na tubig at ito ang gamiting pandilig sa hukay (planting hole) kung saan itatanim ang puno.  Ang seedlings o pananim ay ispreyan din bago itanim upang maging malakas ito at maiwasan ang “stress” na kadalasang nagiging dahilan ng pagkamatay ng tanim. Matapos ang pagtatanim, ulitin ang pagdidilig/isprey sa puno kada lingo (weekly) sa loob ng isang buwan. Ang susunod na paglalagay ng Atovi ay kada buwan sa unang anim (6) na buwan. Ipinapayo na maglagay din ng dumi ng hayop sa lupa o kaya ay 14-14-14 (NPK) at micronutrients na abono, at ispreyan o diligan ng tubig na may Atovi.  

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.