HIPON

Malaking problema ng mga nagpapalaki ng hipon ay sari-saring virus, parasites at bacteria na tumatama dito sa lahat ng antas ng paglaki nito, maliit man o malaki. Pero dahil sa Atovi technology, nalalabanan ng mataas na immune system ng hipon ang mga virus, parasites, at bacteria at hindi sila naaapektuhan ng yellow head disease, white spot syndrome virus, taura syndrome virus, gill-associated virus, at iba pa.

1/2
DOSAGE SA PAKAIN:

1 kutsarang Atovi powder (10 gramo Atovi) ay ihalo sa 4 litrong tubig. Haluin at Salain ng tela na cotton. Ang latak na inyong nasala ay ligtas ipakain sa inyong alaga. Isalin sa sprayer ang nasala na tubig na may Atovi. Ispreyan ng tubig na may Atovi ang commercial feeds, o anumang uri ng pakain na ibinibigay sa Crab, Hipon, Tilapia, Bangus. Palagi itong gawin bago pakainin ang inyong alaga para maging matibay ito sa sakit at maging mabilis ang paglaki.

DOSAGE SA TUBIG:

Kung ang alaga ay inaalagaan sa tubig-tabang na palaisdaan, maglagay ng 1 kilong Atovi sa bawat ektarya. Paraan: Sa 1 drum na tubig (160-200 litro), lagyan ng 1 kilong Atovi powder. Haluin at isaboy sa isang ektaryang fishpond. Gawin ito linggo-linggo (weekly) kahit man lang sa unang 2 buwan ng pag-aalaga para matiyak na maganda ang kalidad ng tubig na kanilang nilalanguyan, maayos ang “dissolved oxygen” at ligtas sa polusyon at iba pang lason at kemikal. Nakakatulong pa ang Atovi sa pagpapatubo ng lablab sa tubig para magsilbing natural na pagkain ng inyong alaga. Mainam na simulan ang paglalagay ng Atovi sa palaisdaan bago pa maglagay ng semilya para may daratnan silang lablab na pagkain.

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.