D'wonder powder from nanotechnology based on e-potential level

ATOVI

Ang Atovi ay isang produkto at teknolohiya na gawang Pilipino na ibinase sa nanotechnology sa antas ng lakas ng kuryente (enerhiya) na may kinalaman sa episyenteng pagpapatakbo o pagpapagana ng isang bagay tulad ng selyula (cells).

 

Ang Atovi, sa maikling katawagan ng teknolohiya, ay maihahalo sa pakain ng hayop tulad ng feeds ngunit hindi ito katulad ng ibang karaniwang premix powder dahil ito ay walang nutritional value o sustansya kahit pa ito ay may halong vitamins at minerals at wala din itong medication value sanhi ng naganap na “molecular alteration” o pagbabago sa kalagayan ng molekula na ang naging resulta ay  isang mahabang molecular chain na may kakaibang epekto sa selyula at sa kaloob-loobang bahagi nito… na  naging daan upang manumbalik ang orihinal at normal na genetic code, genetic function, at istraktura o kabuuan ng genes at selyula, kaya episyente nang nakukuha at napapakinabangan ng selyula ang bisa ng gamot at sustansya mula sa kinain, at ang pinaka-mainam na nangyari ay nagagawa nang mailabas sa katawan ang anumang lason, at latak ng gamot tulad ng antibiotic, kaya malinis na ang selyula.

PAANO NAGTATRABAHO ANG ATOVI:

Ang taglay na “micropotential energy”(maliit ngunit matinding enerhiya) ng Atovi ang papasok sa kaliit-liitang parte ng selyula at doon ay agad na palalakasin ng teknolohiya ang parte ng selyula na kung tawagin ay “mitochondria”. Ang mitochondria ang nagsisilbing baterya ng selyula.  Bukod sa mitochondria, papasukin din ng ibayong lakas ng Atovi ang kabuuan ng istruktura ng selyula hanggang sa kaliit-liitang atoms na nasa selyula na hindi na kayang makita ng mata ng tao at hanggang sa kaloob-loban na parte pa ng atoms (its sub-atomic structure) at agaran na mapa-tatakbo ang tinatawag na ATP pump na siyang magpapagana naman sa kreb cycle (mekanismo ng selyula), kung saan lahat ng sustansya ng pagkain at bisa ng medisina na nakapasok sa selyula ay nagiging iba’t ibang micropotential energy…at dahil dyan lahat ng selyula ng organs:  atay, bato, puso, bituka, laman, buto, at iba pa) , ay nagiging normal…habang ang mga selyula na nanghihina at may diprensya ay muling mapalalakas, at naibabalik sa normal at malusog na kalagayan. Kapag ayos na ang lahat…episyente na ang takbo ng lahat ng selyula, otomatikong kaya na nitong magparami ng malulusog at normal na cells kaya tataas na rin ang likas na resistensya (immune system) at mga antibodies. Iwinawasto at pinananatiling maayos ng Atovi ang digestive system upang lahat ng pumapasok na sustansya ng pagkain at medisina ay makuha at mapakinabangan ng husto. Ang patunay na nagaganap nga ito ay ang halos wala nang makitang “undigested proteins” o hindi natunaw na protina sa kanilang dumi, at ang napakahinang singaw o amoy na mabaho na karaniwang nagmumula sa dumi.  Kung lahat ng sustansya: protina, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, etc. at medisina ay nakuha at napakinabangan ng hayop dahil inayos na ng Atovi ang lahat ng selyula, ang internal organs nila at mga glandula ay magiging epektibo na rin sa pagtatrabaho. Magiging maganda ang metabolism.

Sa gayon ay makikita ang kakaibang bilis ng paglaki at pagbigat ng hayop. Nakakatulong din ang Atovi na magkaroon ng “natural detoxification” o paglalabas ng latak ng mapaminsalang mga gamot, antibiotics, lason, kemikal sa antas ng selyula (kabuuan ng katawan ng hayop) kaya magiging ligtas nang pagkain ng tao ang karne ng hayop at isda, at itlog. Kung maayos na metabolismo, tumitibay na rin ang naturalesa nito (immune system). May panlaban na sa sakit na sanhi ng virus at bacteria ang alagang hayop at isda.  Kung sakaling gumagamit ng medisina, ay mapapansin na mabilis na tatalab ang gamot at agad na gagaling.

Ang Atovi ay aplikable sa lahat ng antas ng paglaki ng hayop, mula pagpapalahi hanggang sa pagpapataba o pagpapalaki.

 

Note:  Mayroon ding pantao na teknolohiya na napatunayan na ring mabilis na makapagpagaling sa taglay na karamdaman. Ang “human version” ng Atovi ay nilikha gamit ang kapareho ding teknolohiya, at napatunayan ang kahanga-hangang resulta sa madaliang paggaling mula sa iba’t ibang karamdaman.

ATOVI AT ANG PAGPAPANUMBALIK NG UNIBERSAL NA EKOSISTEMA

Sa larangan ng paghahayupan ay karaniwang problema ng nag-aalaga ay ang pagkontrol sa masamang amoy na nagmumula sa kulungan at mabahong amoy ng dumi at ihi na inilalabas ng hayop.  Ang ammonia na nanggagaling sa matinding amoy ng dumi ng hayop ay madalas na inirereklamo ng mga tao sa komunidad at humahantong sa reklamo sa barangay. Dahil dito, ang ibang nag-aalaga ay napipilitang magtigil sa kanilang kabuhayan. Samantala, ang ibang nagpapatuloy sa pag-aalaga ay nagtatapon ng dumi ng kanilang alaga sa mga ilog, dagat, sapa at lawa. Ang dahilan kung bakit naman mabaho ang dumi ng hayop ay sapagkat makikita pa rin sa sariwang dumi nila ang sangkap ng feeds na inilabas din ng hayop dahil hindi nalusaw at hindi napakinabangan ng hayop, na nakakapinsala ng kalikasan, tulad ng kontaminasyon sa lupa (ground waters & surface water) at ng ozone layers.   

Sa tulong naman ng Atovi ay mapapakinabangan na nito ang sustansya na taglay ng kanyang kinain kaya ang dumi na mailalabas ay hindi na gaanong mabaho dahil wala nang “undigested protein”. Sa ganitong pangyayari, makikita na ng nag-aalaga ang totoong dami ng nauubos na pagkain ng alagang hayop na maaring bumaba dahil wala na siyang ganong itatapon na pagkain.makakatipid na rin sa gastos ng pakain ang nag-aalaga. Ang tawag dito ay feed efficiency o feed conversion. Nagagawa ito ng Atovi dahil habang nasa loob ng katawan ng hayop, tumutulong ang teknolohiya na paramihin at palakasin ang mga beneficial bacteria na siyang magpapa-alis ng maraming “bad bacteria” dahil sa magkaiba sila ng “frequency operations at electromagnetic field radiation.”  Sa paggamit ng Atovi, ang dumi ng hayop ay nagiging  “ammonia-free” at dahil dito ay hindi na kailangan pang pabulukin (decompose), at hindi na rin kailangan na mag-set-up ng biogas digester na lubhang napakamahal.

Sa larangan ng pangisdaan, ang pinakamatinding problema ay ang tubig na pinadumi mula sa naitapon dito na lason, kemikal at katas ng basura at sari-saring dumi (pollutants). Ang mga ito ay naglalagay sa panganib sa buhay ng inaalagaang isda at iba pang inaalagaan sa tubig. Isa sa nakakapagbigay ng lason sa tubig ay ang mga itinatapon na heavy metal, tulad ng mercury at lead na mula sa mga planta at pabrika (industrial plants). Kontaminado rin ang tubig ng mga basura mula sa palengke at kabahayan na kung mabubulok sa tubig ay mangangailangan ng ng oxygen sa tubig at maagawan nito (dissolved oxygen) ang isda.  Madalas na nagpapalugi sa mga mangingisda at negosyante ay “fish kill” na halos wala nang naiiwang isda na buhay. Ito ay sanhi din ng hydrogen sulfide sa tubig at dulot na rin ng sobra-sobrang dami ng laman na isda sa lugar kaya kinukulang sila sa oksiheno.

Ang “idrohino” o Hydrogen sulfide sa wikang Ingles ay lason na nakahalo sa tubig sa tuwing may nabubulok na halaman, at iba pang bagay, tulad ng dumi ng isda at pagkain na hindi nakain ng isda. Habang nabubulok ang mga lablab at iba pang bagay na nasa tubig, ay nagagamit nito ang oksiheno (oxygen) sa tubig, na nakaka-sakal sa isda dahil sa kakapusan ng hangin.

Kayang-kaya ng technology na i-netralize ang hydrogen sulfide sa tubig sa pamamagitan ng mga bacteria na pinapalakas ng atovi …ang mga bacteria sa tubig ang kikilos sa pamamagitan ng tinatawag na “gravity force” para sa pagkain “planktons” o lablab, na siyang maglalabas naman ng oxygen.

Mula sa pahayag ng mga eksperto na rin sa larangang ito, ang produksyon ng “hydrogen sulfide” ay nababalanse sa pamamagitan ng proseso na kinapapalooban ng sari-saring bacteria na matatagpuan sa lupa at tubig na kayang lusawin ang hydrogen sulfide sa elemental sulfur.

Sa pagtatanim, ang lupa ang pinaka-pundasyon. Dito nagsisimula ang magandang produksyon ngunit dito rin nagmumula ang sari-saring problema. Kung malusog ang lupa, may balansyadong sustansya, at tama lamang ang hilatsa, mainam na ani ang makukuha. Isa sa tagapangalaga ng lupa at kabigan ng pananim ay bacteria. Ang malusog na lupa ay nagtataglay ng bacteria at iba pang maliliit na organism (microorganisms) na nakakatulong upang mapaganda ang istruktura ng lupa at ang pagtanggap nito ng sustansya. Sa isang kutsarita ng agricultural soil ay mayroong isandaang milyong bacteria hanggang isang bilyong dami ng bacteria (100 million to 1 billion bacteria).

May mga bacteria na tinatawag na “decomposers” o tagapagpa-bulok na siyang responsable sa pagdurog sa mga materyales na magagawang organikong pataba sa lupa (tulad ng mga tuyong dahon at sanga) upang mapakinabangan ng pananim at iba pang organismo Sa tuwing magkakaroon ng pagkabulok o pagbuburo (fermentation), nalilikha ang methane at carbon dioxide gas. Subalit kasabay naman nito ay gumagawa ang bacteria ng malagkit na likido na nakakapagpaganda naman sa hilatsa (texture) ng lupa, na nagiging dahilan upang umayos ang sirkulasyon ng hangin at tubig sa lupa, at nakakatulong din upang mamalagi ang sustansya sa lupa nang sa gayon ay may makukuha ang tanim.

May bacteria naman na tinatawag na “nitrogen-fixing bacteria” na pawang nakadikit o nananatili sa mga ugat ng halaman. Sila ay gumagamit ng asukal (sugars) mula sa tanim at sinasambot ang ang nitrohino na nasa hangin at binabago nito ang anyo o kalagayan upang makuha ng halaman. Kapag namatay na ang tanim na may nakatira na “nitrogen-fixing bacteria” sa ugat, mapupunta sa lupa ang nutrihino.

Samantala, ang “nitrifying bacteria” ang siyang responsable naman sa paggamit ng ammonia para gawing “nitrate”….isang uri ng nitrohino na kailangan ng mga damo at pananim.

Ilan naman sa bacteria ay hinahadlangan ang paglabas ng mga mapaminsalang bacteria.

Dapat ding maalala na namamatay ang bacteria sa insecticides, pestisidyo at herbicides o pamatay damo.

Sa tulong ng Philippine Atovi Technology, naibabalik ang organikong kalagayan ng lupa sa loob ng tatlong linggo (3 weeks) sa pamamagitan ng paglikha ng tinatawag na mga “super beneficial bacteria”. Ang ordinaryong bacteria ay mas mabilis na dumadami at mas mabilis na nakapagtatrabaho dahil sa technology. Ang mga ito ay pinalalakas ng todo ang resistensya upang hindi sila gaanong naaapektuhan ng kemikal sa lupa kaya maituturing nga ang mga ito na super beneficial bacteria. Lahat naman ng mapaminsalang elemento sa lupa, kasama na ang mapaminsalang bacteria ay nakakayang baguhin ng technology sa kanilang kalikasan upang maging nasa kalagayan na kapaki-pakinabang na maliliit na organismo.

Bukod sa lupa at mga bacteria dito, nakakatulong ang Atovi sa mismong halaman dahil nagagawa ng technology na palusugin ang pananim at patibayin ang resistensya upang hindi maapektuhan ng peste (insekto) at sakit na sanhi ng virus at bacteria.  Kasabay nito ay mabilis na pinalalaki ang tanim, maagang pinabubunga, at ginagawang siksik at puno (full) ang “cellular structure” o kabuuan ng pananim para hindi ito madaling mapinsala ng insekto. Kadalasan ng madaling sirain at nakakagiliwang kainin ng insekto ay mga tanim na malalambot o mahina ang hibla o cellular structure. Ayon sa mga eksperto, kung malusog ang tanim ay maglalabas ito ng kanilang singaw o amoy na na pang-depensa nila laban sa mga insekto. Ang isa pa sa magandang naidudulot ng technology sa tanim ay nailalabas ang anumang nasipsip o nakuha nito na kemikal, gamot, at lason ... kaya malinis na ito at ligtas na makain ng tao.

MGA HALIMBAWA NG MGA FEED FORMULATION NA MAARING GAYAHIN:

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.